Hope North biedt een toekomst aan jonge slachtoffers van de burgeroorlog in Uganda. Weeskinderen en ex-kindsoldaten krijgen bij ons onderwijs, onderdak en traumabehandeling. Maar bovenal leiden wij ze op tot stichters van vrede en ontwikkeling. lees meer...

Steun ons... 

 

Lopende acties

Lever uw statiegeldbon in voor Hope North

In alle supermarkten in de gemeenten Millingen en Ubbergen kunt u uw statiegeldbonnen inleveren voor Hope North. Uw statiegeld vormt een belangrijke basis voor onze maandelijkse bijdrage aan de kosten voor het levensonderhoud van de kinderen die in Hope North verblijven. 

Acties op lagere scholen 

  • rommelmarkt op de basisschool Op Weg in Ooij
  • vastenactie op de Nicolaasschool in Nijmegen

Deze acties leveren niet alleen geld op voor Hope North, de leerlingen leren er ook nog wat van! Zij krijgen informatie over het dagelijkse leven van hun leeftijdsgenootjes in Uganda en horen hoe hun donaties besteed worden.

Fondsenwerving 

Er zijn in Nederland veel fondsen die steun verlenen aan projecten in ontwikkelingslanden. Die worden gericht benaderd voor de ondersteuning van projecten in Hope North.