Hope North biedt een toekomst aan jonge slachtoffers van de burgeroorlog in Uganda. Weeskinderen en ex-kindsoldaten krijgen bij ons onderwijs, onderdak en traumabehandeling. Maar bovenal leiden wij ze op tot stichters van vrede en ontwikkeling. lees meer...

Steun ons... 

 

Financiën

Overzicht van de kosten en baten over 2013 van de stichting O94

De inkomsten zijn afkomstig van lopende acties zoals de statiegeld actie bij diverse supermarkten en regelmatige donaties.

Daarnaast zijn er incidentele acties zoals: activiteiten op scholen, een rommelmarkt en een kunstmarkt  waarvan de opbrengst of een percentage daarvan naar onze stichting is gegaan. 

Inkomsten: 

 • donaties ( < € 100,-)                     €    517,-
 • donaties ( > € 100,-)                     €   3361,-
 • schoolacties                                 €    852,-
 • statiegeldactie en rommelmarkt        €   4018,-

   totaal inkomsten                                 €  8748,- 

  in kas per 1-1-2013                          €  6639,-

    TOTAAL                                                 € 15389,-

Uitgaven

 • salaris leraren Hope North               € 4088,-
 • Kosten studenten                         € 6000,-
 • bankkosten                                  €   39,-
 • kosten website                             €  229,-

   totaal                                          € 10356,-

  in kas per 1-1-2014                         €  5031,-

 

Overzicht van de kosten en baten over 2014 van de stichting O94

Inkomsten: 

 • donaties ( < € 100,-)                     €    837,-
 • donaties ( > € 100,-)                     €    250,-
 • statiegeldactie                             €   3597,-

   totaal inkomsten                                 €  4684,- 

  in kas per 1-1-2014                          €  5031,-

    TOTAAL                                                 €  9715,-

Uitgaven

 • salaris leraren Hope North               € 2222,-
 • Kosten studenten                         € 6000,-
 • bankkosten                                  €  133,-
 • kosten website                             €  562,-

   totaal                                          €  8917,-

  in kas per 1-1-2015                         €   798,-

 

Overzicht van de kosten en baten over 2015 van de stichting O94


In 2015 heeft een zestal vrijwilligers van de stichting Vliegende Meubelmakers (VMM) in Hope North gewerkt en daar een aantal studenten de beginselen van houtbewerken geleerd. Hun bijdrage is verantwoord bij de VMM. Daarbij heeft de stichting VMM een extra bijdrage geleverd voor het maken van bedden en het kopen van matrassen voor Hope North. Deze bijdrage zal in 2016 overgemaakt worden naar Hope North.

Dit jaar is ook een benefietdiner georganiseerd ten bate van Hope North.

In verband met de plannen van Hope North voor het verbeteren van de opzet van beroepsopleidingen wordt een deel van de inkomsten gereserveerd voor dit doel. Het plan is om met dit plan te starten in 2016.

Inkomsten: 

 • donaties ( < € 100,-)                     €    609,-
 • donaties ( > € 100,-)                     €   2500,-
 • statiegeldactie                             €   3032,-
 • Vliegende Meubelmakers                 €   1697,-
 • Benefietdiner                                €   2300,-

   totaal inkomsten                                 €  10138,- 

  in kas per 1-1-2015                          €    798,-

    TOTAAL                                                 €  10936,-

Uitgaven

 • Kosten studenten                         € 3633,-
 • bankkosten                                  €  309,-
 • kosten website                             €  229,-

   totaal                                          €  4171,-

  in kas per 1-1-2016                         €  6765,-

 


Staat van baten en lasten

                                              2014             2015

BATEN

donaties                         €  1.087       €  3.108

statiegeld actie               €  3.597       €  3.032

benefietdiner                                    €  2.300

donatie VMM                                    €  1.698

totaal baten                      € 4.684       €  10.138

LASTEN

directe hulp Hope North    €  8.222      €  3.634

bankkosten                    €    133       €    309

kosten website               €    562       €    229

Totaal lasten                    €  8.917       €  4.172

 

RESULTAAT                      € -4.233       €  5.966

 

Toelichting 2014
In 2014 zijn we door gegaan met de directe ondersteuning van de bedrijfsvoering van Hope North.

Het tekort is uit de reserves aangevuld.

Toelichting 2015

In 2015 hebben we een begin gemaakt met het ondersteunen van projecten in Hope North die de organisatie in staat moeten stellen om zelf inkomsten te verwerven. Een eerste voorbeeld van een dergelijk project is de samenwerking met de stichting Vliegende MeubelMakers (VMM). In juli 2015 is een groep van VMM in Hope North aan het werk geweest.