Hope North biedt een toekomst aan jonge slachtoffers van de burgeroorlog in Uganda. Weeskinderen en ex-kindsoldaten krijgen bij ons onderwijs, onderdak en traumabehandeling. Maar bovenal leiden wij ze op tot stichters van vrede en ontwikkeling. lees meer...

Steun ons... 

 

Lange termijn Projecten

De situatie in Noord Uganda heeft zich gunstig ontwikkeld waardoor er nu behoefte is aan projecten die jongeren een kans geven op de arbeidsmarkt.
Veel jongeren hebben door de oorlog in de afgelopen 25 jaar, geen of nauwelijks scholing gehad. Ze beschikken daardoor niet over zelfs de meest elementaire vaardigheden die nodig zijn om een beroep uit te oefenen. Mede daardoor heerst er grote werkeloosheid.

(Micro) Krediet Fonds Hope North

Dit is bedoeld als ondersteuning bij het opzetten van bedrijfsmatige activiteiten. Denk aan landbouw, woningbouw en het slaan van waterputten. Leerlingen gaan zelf bedrijfsmatig aan het werk en doen tegelijkertijd beroepsvaardigheden op.

Beroepsopleidingen en kinderopvang in Lachor (Gulu)

In Lachor is een plaatselijk initiatief gestart om in samenwerking met Hope North een centrum te bouwen voor basisberoepsopleidingen en kinderopvang. Dit project is nog in de startfase.