Hope North biedt een toekomst aan jonge slachtoffers van de burgeroorlog in Uganda. Weeskinderen en ex-kindsoldaten krijgen bij ons onderwijs, onderdak en traumabehandeling. Maar bovenal leiden wij ze op tot stichters van vrede en ontwikkeling. lees meer...

Steun ons... 

 

Beleidsplan

De stichting O94 heeft Hope North ondersteund vanaf het begin van de activiteiten. Aanvankelijk bij het realiseren van de huisvesting en de bijkomende voorzieningen voor de school. Daarna is Hope North een aantal jaren ondersteund  door een bijdrage te leveren aan de dagelijkse kosten van levensonderhoud van de studenten en aan het betalen van de salarissen van de docenten.

Vanaf 2015 gaan we ons steeds meer richten op het ondersteunen van projecten die er toe kunnen leiden dat Hope North zelf inkomsten kan verwerven. Het uiteindelijke doel is dat Hope North voor de dagelijkse bedrijfsvoering niet meer afhankelijk is van donaties uit andere landen (Nederland, Verenigde Staten, Canada etc).

Een voorbeeldproject is de samenwerking met de stichting Vliegende Meubelmakers, die in 2015 een groep vrijwilligers naar Hope North heeft gestuurd om daar samen met jongeren uit Hope North meubels te maken. In de praktijk kregen de leerlingen van Hope North de eerste beginselen van het vak bijgebracht.