Hope North biedt een toekomst aan jonge slachtoffers van de burgeroorlog in Uganda. Weeskinderen en ex-kindsoldaten krijgen bij ons onderwijs, onderdak en traumabehandeling. Maar bovenal leiden wij ze op tot stichters van vrede en ontwikkeling. lees meer...

Steun ons... 

 

Weblog

Februari 2013

Verslag van het bezoek aan Hope North 

Een delegatie van het bestuur van O94 is naar Oeganda gereisd om daar met eigen ogen te zien wat er in Hope North gebeurt. Het is een indrukwekkende ervaring geworden.

Oeganda is een prachtig land, met geweldig natuurschoon en vriendelijke, goedlachse mensen. Tenminste, in het grootste, zuidelijke deel van het land. Het noorden, boven de Nijl, worstelt nog met de naweeën van de oorlogen, die dit deel van het land met tussenpozen vanaf de onafhankelijkheid van Oeganda in 1962 geteisterd hebben. Vanaf 1989 was hier Joseph Kony, met zijn rebellenbeweging het “Lord's Resistance Army”, een voortdurende dreiging. Kinderen werden ingelijfd als kindsoldaten, velen werden vermoord, dorpen werden verwoest. De bevolking vluchtte naar de steden of kwam terecht in vluchtelingenkampen. Typerend is het verhaal dat elke nacht 25.000 kinderen de stad Gulu introkken, op zoek naar een slaapplaats om 's nachts uit handen te blijven van de LRA.

Dit duurde tot 2008, het jaar waarin het conflict in noord Uganda formeel tot een einde kwam. De vluchtelingenkampen zijn opgeheven, maar veel mensen zijn blijven hangen in de steden en niet teruggekeerd naar hun dorpen. Hoewel de situatie nu veilig lijkt bestaat er nog een groot gebrek aan vertrouwen. Het zal nog jaren duren voordat de situatie weer min of meer normaal wordt. De uitdagingen zijn groot en talrijk. Veel van de kindsoldaten zijn teruggekeerd naar huis en moeten weer re-integreren in de gemeenschappen die ze (gedwongen) hebben geterroriseerd.

De gemeenschap zelf worstelt intussen met hun eigen problemen. Gedurende bijna 20 jaar zat een groot deel van de bevolking in kampen of woonde in krotten in de steden, levend van voedsel, uitgedeeld door de hulporganisaties, niet in staat om zelf in het levensonderhoud te  voorzien. Tegelijkertijd verbrokkelden hun huizen, hun meubels werden opgegeten door  de termieten, hun veldjes verdwenen onder het oprukkende oerwoud, grensmarkeringen verdwenen. Voor velen is het niet eenvoudig terug te keren naar de toestand van 20 jaar geleden, er is een grote psychische barrière, veroorzaakt door de permanente onveiligheid en de opgelopen trauma's.

De jongeren die in deze periode zijn opgegroeid missen veelal de beschermende effecten van het opgroeien in een stabiele omgeving. Als resultaat hiervan zijn veel jongeren losgeslagen. Zwangerschappen op jonge leeftijd, alcoholisme, drugsgebruik en massale werkeloosheid maken de vooruitzichten niet rooskleurig. 

Hope North 

In deze situatie is Sam Okello in 2004 gestart met Hope North in de buurt van Bweyale, ten zuiden van de Nijl, in veilig gebied. Daar werden kinderen uit het noorden opgevangen: ex-kindsoldaten, weeskinderen en andere kansarme jongeren. Er is voor hun een school voor secundair en beroepsonderwijs gesticht. Momenteel wonen en studeren hier 255 leerlingen.

Vanaf het begin is de stichting O94 uit Ooij betrokken bij de opzet van Hope North. Ondersteuning is gegeven aan de bouw van de leslokalen en de woonverblijven, de bouw en inrichting van de keuken en de bakkerij. Nog steeds wordt een bijdrage geleverd aan de dagelijkse kosten voor levensonderhoud en het onderwijs.

Onze ervaringen 

Wij werden aan de poort ontvangen door de leerlingen, die ons met muziek en dans begeleidden naar onze “banda”, onze verblijfplaats. Gedurende ons verblijf hebben we veel gesprekken gevoerd met de leerlingen en de staf, we hebben de gebouwen bekeken, een bezoek gebracht aan de locale leider (de “voorzitter” van het dorp), 's avonds bij het kampvuur verhalen verteld en genoten van de opvoering van traditionele dansen.

Cultuur is in Hope North heel belangrijk: omdat de kinderen zijn opgegroeid in een oorlogssituatie is er van de traditionele overdracht van de cultuur en de bijbehorende waarden weinig terecht gekomen. Kunst, dans en muziek spelen ook een belangrijke rol in het verwerken van de trauma's die de kinderen opgelopen hebben.

Water wordt gehaald bij de waterpomp bij de school, waar ook de bewoners van de omliggende huizen water komen halen. Buiten de lestijden zie je de hele dag leerlingen lopen met emmers en jerrycans water: om zichzelf te wassen, de was te doen enz.

Elke dag wordt in de bakkerij brood gebakken, dat verkocht wordt op de plaatselijke marktjes. Dit zorgt voor inkomsten voor Hope North,. De leerlingen zelf eten voornamelijk maispap, cassave en groente. Brood is feitelijk luxe voedsel, en voor de leerlingen te duur.

Gulu 

We hebben ook een bezoek gebracht aan Gulu, de grootste plaats in Noord Oeganda, 80 kilometer ten noorden van Hope North.

Nu de toestand langzaam normaler wordt, ontstaan er mogelijkheden om in het gebied zelf de problemen aan te pakken. Samen met de locale leiders van het dorp Lachor bij Gulu, heeft Hope North het initiatief genomen om hier een centrum voor beroepsopleiding en kinderopvang te beginnen. De eerst aanzet is er. Er is een stuk land gekocht en de eerste ontginning heeft plaatsgevonden.

Het is de bedoeling om op dit terrein te starten met korte basistrainingen voor beroepen als bouwvakker, timmerman, meubelmaker en kleermaker. Tegelijkertijd zal er kinderopvang gerealiseerd worden, met later mogelijk een school voor primair onderwijs. De ouders kunnen dan een training volgen terwijl hun kinderen opgevangen worden. Een neveneffect zal dan zijn dat de ouders zien hoe de opvoeding van kinderen in deze situatie gebeurt. Uit eigen ervaring kennen ze deze normale situatie niet, waardoor er risico bestaat voor de opvoeding van hun eigen kinderen.

Een projectplan voor dit initiatief wordt opgesteld, waarna we mogelijk ook in Nederland fondsen gaan werven ter ondersteuning. 

Dank

Namens de kinderen en de staf van Hope North bedanken we al onze sponsors en donateurs. Met name ook alle mensen die hun statiegeldbonnetjes in de plaatselijke supermarkt doneren. Dank zij hun bijdrage kunnen we elke maand € 800,- tot € 1.000,- overmaken naar Hope North. Dit geld wordt volledig gebruikt voor de kosten van levensonderhoud van de kinderen.

Bestuur stichting O94