Hope North biedt een toekomst aan jonge slachtoffers van de burgeroorlog in Uganda. Weeskinderen en ex-kindsoldaten krijgen bij ons onderwijs, onderdak en traumabehandeling. Maar bovenal leiden wij ze op tot stichters van vrede en ontwikkeling. lees meer...

Steun ons... 

 

Actueel nieuws

Project ism de Vliegende Meubel Makers

april 2015

Er zijn 7 vrijwilligers die in juli 2015 een cursus meubelmaken gaan geven in Hope North. De vrijwilligers nemen (via de stichting Gered Gereedschap) gereedschap mee naar Oeganda en geld om ter plekke hout te kopen. Daar worden dan een drietal leerlingen opgeleid om meubels te maken, voor eigen gebruik op school en eventueel voor de verkoop. Het is de bedoeling dat na afloop van dit project de cursisten zelfstandig door kunnen werken. Om de continuïteit te waarborgen zou het goed zijn als er een goede werkplaats kan worden ingericht en als ook de docent getraind kan worden in het gebruik van het nieuwe gereedschap.

Meer informatie over de projecten van VMM is te vinden op de site van VMM:

http://www.vliegendemeubelmakers.nl

Voor dit project is extra geld nodig! U kunt dit storten op de rekening van O94, rechtstreeks of via deze site. Ook via Vliegende Meubel Makers kan er geld gegeven worden voor dit project.

oktober 2015

De resultaten van dit project zijn indrukwekkend! De vrijwilligers hebben picnicktafels gemaakt, zodat de kinderen in Hope North nu eettafels hebben. Daarnaast zijn ze begonnen met het maken van stapelbedden voor de slaapzalen. Dit project wordt verder afgemaakt door de groep leerlingen die ze getraind hebben in het gebruik van gereedschap en het maken van deze meubels. Met hulp van Vliegende Meubelmakers zijn er al voor ruim de helft van de bedden matrassen gekocht.

december 2015

Binnenkort wordt geld overgemaakt naar Hope North om materiaal te kopen voor de resterende bedden en om ook voor die bedden matrassen te kopen. Het benodigde geld komt van donaties aan VMM en aan O94. De leerlingen in Hope North die de opleiding gevolgd hebben zullen zelfstandig dit project voltooien.


 

 

Project Wakawaka

Wakawaka is een lamp met zonnecellen (zie http://www.waka-waka.com).

We zijn een pilot project gestart om deze lampen (tegen een gereduceerde prijs) te verkopen aan de leerlingen van Hope North. Daar gaat om 10:00 uur 's avonds letterlijk het licht uit. Bovendien is het aanwezige licht onvoldoende om erbij te kunnen lezen. Wakawaka's zullen voor de leerlingen de studiemogelijkheden groter maken.

Het budget voor deze pilot is als een micro-krediet aan Hope North beschikbaar gesteld. Het is de bedoeling dat er voldoende geld verdiend wordt om nieuwe wakawaka's te kopen en zo een doorgaande verkoop van wakawaka's te realiseren.

Om dit project op te schalen naar een levensvatbare "business" is een krediet nodig van € 5.000,-. Donaties voor dit doel kunnen via de betaalfunctie op deze site gedaan worden.

Vermeld dan bij uw donatie "wakawaka"

 

De betaalfunctie op deze website is geïnstalleerd!

Er kan nu via Ideal geld gestort worden voor steun aan Hope North.